Anh Là Ai?

Tác giả:

Anh là ai ?

– Xin hỏi Anh là ai sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai ?
– Xin hỏi Anh là ai sao đánh tôi chẳng một chút nương tay
– Xin hỏi Anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bày
– Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay
– Xin hỏi Anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
– Xin hỏi Anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi
– Dân tộc Anh ở đâu sao đan tâm làm tay sai cho Tàu
– Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào
– Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng,
dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối.
– Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người.
Cội nguồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn Việt Nam.

WHO ARE YOU?
Why arrest me? What have I done wrong?
Why beat me without the slightest mercy?
Why scold me in the language of my people?
Why consciously take orders f-rom China?
To keep me f-rom protesting, opposing a China’s invasion
Your hands are stained with blood of your relations
I CANNOT SIT STILL While Vietnam collapses and my people sink into a thousand years of darkness
My children and the next generation deserve a future
Whe-re will our roots be?
When Vietnam is no longer in this world?

Thảo luận cho bài: "Anh Là Ai?"