Ánh Lửa Vui (*)

Tác giả:

Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiệnnhạc Châu Phi

 

Thảo luận cho bài: "Ánh Lửa Vui (*)"