Ánh Mắt Hồn Nhiên

Tác giả:

Happy little eyes …..
Em ung dung vui như chú chim non
Chiều nay đôi chân tung tăng hồn nhiên trên phố hân hoan
Ô hay sao dường như bóng ai quen
Phải chăng là anh đó anh đó anh đó ..

Giữa phố xá quanh mình bao nhiêu người
Em phân vân bước gấp gáp như hụt hơi
Thấy bối rối phía sau chàng theo không rời
Mọi người trộm nhìn em khắp nơi
A ỳ a ỳ a ai chẳng buồn vương đôi tai
Đi theo đằng sau một chàng trai

Happy little eyes …….

Em ung dung vui như chú chim non
Chiều nay đôi chân tung tăng hồn nhiên trên phố hân hoan
Ô hay sao dường như bóng ai quen
Phải chăng là anh đó anh đó anh đó …

Giữa phố xá quanh mình bao nhiêu người
Em phân vân bước gấp gáp như hụt hơi
Thấy bối rối phía sau chàng theo không rời
Mọi người trộm nhìn em khắp nơi
A ỳ a ỳ a ai Happy little eyes
Đi theo đằng sau một chàng trai
Chàng đừng đi theo em
Theo đằng sau mà làm chi
Nào cùng nhau ta đi để mọi người đừng hồ nghi
Happy little eyes …….

A cùng nhau ta vui bước hãy cùng tay trong tay vui bước tới
Cùng tung tăng đây đó tóc đùa vui trên vai trong nắng gió
Cùng trao nhau thương mến mắt gần nhau thêm bao nhiêu thắm thiết
ánh mắt nhìn hồn nhiên..

Giữa phố xá quanh mình bao nhiêu người
Em phân vân bước gấp gáp như hụt hơi
Thấy bối rối phía sau chàng theo không rời
Mọi người trộm nhìn em khắp nơi
A ỳ a ỳ a ai Happy little eyes…
Đi theo đằng sau chẳng có ai
Chàng đừng đi theo em
Theo đằng sau mà làm chi
Nào cùng nhau ta đi để mọi người đừng hồ nghi
Happy little eyes …..

A cùng nhau ta vui bước hãy cùng tay trong tay vui bước tới
Cùng tung tăng đây đó tóc đùa vui trên vai trong nắng gió
Cùng trao nhau thương mến mắt gần nhau thêm bao nhiêu thắm thiết
Happy little eyes …..

A cùng nhau ta vui bước hãy cùng tay trong tay vui bước tới
Cùng tung tăng đây đó tóc đùa vui trên vai trong nắng gió
Cùng trao nhau thương mến mắt gần nhau thêm bao nhiêu thắm thiết

Thảo luận cho bài: "Ánh Mắt Hồn Nhiên"