Ánh Mắt Quê Hương

Tác giả:

Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ

Cánh dìu bay chấm nhỏ, chốn xa kia vọng về

Rặng trâm bầu màu xanh, tàn cây ca chấm đỏ
Con đê dài vạt cỏ, như đọng vào bát canh

**
Như đọng vào tiếng võng, mỗi lần ngồi đong đưa
Phía chân trời xa thẳm
Để chiều nay đôi mắt.. về cánh đồng áo bay, còn đâu chiều tay
Thương ai mà bối rối, sao nắng vàng ngưng bay

Để chiều nay ngọn lửa
âm thầm cháy trong tim

Trao mùa xuân đôi cánh
Hỏi ai còn nơi xa
Sao cánh cò đồng mẹ
Chao nghiêng về phía nhà

Thảo luận cho bài: "Ánh Mắt Quê Hương"