Ánh Nước

Tác giả:

ánh nước long lanh

mưa rơi giọt lạnh
giọt chảy loanh quanh
đẫm vừa ướt vai 

giọt vỡ long lanh
mong manh xa vắng
giọt dài giọt ngắn
thấm vội vào tim

bỗng nghe hồn mềm
nhớ nụ hôn êm
trao nhau sao vội
để rồi nhớ thêm

nước đọng bờ mi
chợt nghe ngỡ ngàng
mưa rơi mắt ướt
nào phải em buồn….

ttlu

 

Thảo luận cho bài: "Ánh Nước"