Anh Ra Ði Nơi Này Ðã Chết

Tác giả:

Người yêu hỡi!

Tìm về đâu?
Ngày ra đi mắt ai nhuốm buồn
Một lần yêu biết bao sầu vương
Hằn lên niềm nhớ!

Người yêu hỡi!
Mộng về đâu?
Cuộc tình ta cớ sao chóng tàn
Một đời hoa úa phai vì ai
Mà nối đêm dài!

Ðã chết, ôi từ ngày
Quê nhà, tự do mất
Dân, tù lê thân xác
Vượt sóng biển đông!

Người yêu hỡi!
Còn gì đâu?
Cuộc đời ta khổ đau sá gì
Một ngày qua nước non lầm than
Cùm gông xiềng xích!

Người yêu hỡi!
Hẹn về đâu?
Ngày ra đi nhắc ai lối về
Dựng nhà Nam đắp xây tự do
Ðã chết nơi này! 

Thảo luận cho bài: "Anh Ra Ði Nơi Này Ðã Chết"