Anh Rồi Cũng Cách Xa Thôi

Tác giả:

Thôi rồi mây cũng cao bay

Gió xa nẻo cũ nắng phai cuối trời
Nước rồi cũng chảy ra khơi
Bỏ sông bỏ biển bỏ nơi cội nguồn

Trăng rồi cũng khuất đầu non
Lá rơi lẳng lặng héo hon núi rừng
Chim rồi cũng nỡ quay lưng
Bỏ nơi tổ ấm bỏ lồng bay đi

Hoa rồi cũng úa xuân thì
Sắc phai hương nhạt bướm si hết tìm
Thân rồi cũng ngủ im lìm
Bỏ hơi thở lặng bỏ tim bỏ đời

Anh rồi … cũng cách xa thôi …

October 15, 2001

Thảo luận cho bài: "Anh Rồi Cũng Cách Xa Thôi"