Ánh Sao Đơn

Tác giả:

Mình em lẻ bóng đơn côi
Mưa xiêu hạt nhỏ lệ vơi cơn sầu
Đường khuya đèn hắt hiu mầu
Dáng em mờ nhạt, áo nhầu lòng nhau
Cho ta gánh chút tình đau
Cho ta dìu gót chân em qua cầu
Cho ta chia xẻ dạ sầu
Cho ta là kẻ đoạ đầy cùng em
Mình em lạnh gía mưa đêm
Làm sao ta nỡ để em một mình .
Em là một ánh sao xinh
Trong đêm mưa gío lung linh ảo huyền

Thảo luận cho bài: "Ánh Sao Đơn"