Anh Sẽ Về

Tác giả:

Trình bày:

Hợp ca Lửa Việt
1. Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về (em ơi anh về),
Về nơi ngôi nhà, vách đất với hàng hoa thơm,
Nơi con đê già, nơi cây cầu tre,
Nơi con đường đất dấu chân trâu bò.

2. Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về (em ơi anh về),
Về trên sông rộng, ôm hết cánh đồng xanh lam.
Hôn em, hôn mẹ, hôn bao người thân,
Sẽ nói sẽ cười sẽ vui nhiều hơn.

Ðưa em vào gió, khẽ trao cành hoa
Ra sau vườn nhỏ, trồng lại cho em
Dây hoàng lan, hương đậm thêm.

3. Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về (em ơi anh về),
Dù đêm không cùng hay mất hết người thân yêu.
Cho em thôi buồn, cho chim lìa xa,
Sẽ gắng quay về, chết nơi ra đời.

 

Thảo luận cho bài: "Anh Sẽ Về"