Anh Sợ Lắm

Tác giả:

Anh sợ lắm đôi mắt buồn vạn thuở
Sợ bờ mi em ướt lúc chia tay

Sợ nhớ thương phủ vai áo em gầy

Thương đã mỏng mà đời mình cũng mỏng .

Anh sợ lắm mai này ôm tuyệt vọng

Đứng bên đường đưa tiển sáo sang sông

Nghe bi thương nghe tan nát cõi lòng

Tim se sắt , với đôi mắt buồn vời vợi .

NQV

Thảo luận cho bài: "Anh Sợ Lắm"