Anh tìm em

Tác giả:

Một ánh thầm nơi đâu trong anh
Qua suốt mấy mươi năm gió thổi
Anh vẫn mang theo trong cát bụi
Bỗng một ngày nhắc anh tìm em

Anh tìm em nơi lạ đất trời
Chiều phương Bắc trắng nhoà thành phố
Em đây mắt vẫn nhìn bỡ ngỡ
Gặp lại anh qua cả một đời

Hai chúng ta đã bao nhiêu xa
Bao nhiêu năm lặng im hai ngả
Đường đời lửa thiêu và băng giá
Hôm nay bên nhau như trong mơ

Em mang cho anh mây năm xưa
Nước mát dòng sông Lô tuổi trẻ
Mái nhà lá sơ sài thuở ấy
Một cánh hoa đào giữa núi xanh

Đốm sáng nhỏ giữa linh hồn anh
1983

Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Anh tìm em"