Ánh Trăng Hòa Bình (*)

Tác giả:

lời: Mộng Lân

Thảo luận cho bài: "Ánh Trăng Hòa Bình (*)"