Anh trong đau ốm gặp em

Tác giả:

Anh trong đau ốm gặp em
Em ơi! Đối xử dịu hiền với anh
Ngày mai bệnh khỏi. Trời xanh
Câu thơ đẹp nhất anh dành tặng em.

Thảo luận cho bài: "Anh trong đau ốm gặp em"