Anh Và Bóng Núi Tương Tư Biển Dài

Tác giả:

Chập chờn lá rượu bay lên
Tưởng như cánh bướm đậu trên môi người
Sáng ôm sóng nhớ tuyệt vời
Thơm hơi gió muối thơm trời vào thu

Lên cao, cao nữa, tít mù
Anh và bóng núi tương tư biển dài.

Thảo luận cho bài: "Anh Và Bóng Núi Tương Tư Biển Dài"