Anh Vái Trời

Tác giả:

Nguyễn Tất Nhiên

Trình bày:
Duy Quang
Đôi mắt tròn đen như búp bế
Cô đã nhìn anh rất kiêu sa
Anh vái trời, anh vái trời cho cô dễ giậy
Cô dễ nghe, dễ giậy nghe…
Đôi guốc mầu cao như trái núi
Xiêm áo mùa thi vẫn sênh sang
Anh vái trời, anh vái trời cho cô vấp té ,
Để anh nâng, để anh nâng .

Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện anh mơ
Đêm hôm qua có chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò

Ha há ha hà
Anh vái trời cô chẳng dửng dưng
Hết coi anh là xứ hoang đường
Cho anh còn mời cô đi phố
Dắt cô vào coi cải lương
Đi coi cải lương…

Hai ngón vàng tay sơn khói thuốc
Cô níu thời gian vốn vô tâm
Anh vái trời, anh vái trời cô không dễ giận ,
Không dễ ghen, chớ giận ghen .

Đôi mắt tròn đen như búp bế
Mai kén chồng xin nhớ anh nghe
Anh vái trời, anh vái trời đôi ta dễ có
Bầy trẻ oe oe
Oe oe Oe oe Oe oe Oe oe…

Tài liệu tham khảo: Phạm Duy Tuyển tập 6 – Đôi ta mất hết chỉ còn nhau [Nhà sách Nam Á -1992]

 

Thảo luận cho bài: "Anh Vái Trời"