Anh Về Ấm Thượng…

Tác giả:

Anh về ấm thượng tìm em,
Nhà tranh một túp, hương đêm một vùng;
Bóng xanh vườn nhãn um tùm,
Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non .

Anh về Ấm Thượng thăm em,
Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô .
Em đang thức ngủ mơ hồ,
Tưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm .

Thấy tay em xiết nỗi mừng;
Nhìn em : gương mặt sáng bừng đêm khuya .
Làng không một tiếng chân đi;
Trái tim ta chuyện thầm thì cùng nhau .

Đêm về Ấm Thượng chưa lâu,
Núi sông cây cỏ nhuộm màu thần tiên .
Chỉ cần một ánh nhen lên,
Một lời ý hiệp – nên thiên sử tình.

8-9-1965

Thảo luận cho bài: "Anh Về Ấm Thượng…"