Anh Về Soi Lại Riêng Anh

Tác giả:

Em về soi lại riêng em
Thử xem môi đỏ co’ thèm môi không

Em về soi lại ma’ hồng
Dâ’u hôn hôm nọ còn nồng hơi anh

Em về thư’c trắng năm canh
Mơ’i hay tâm sự đã xanh xao mầu

Em về kho’c một gìong châu
Anh ơi tha’ng bảy trời ngâu em chờ

Em về chợt thâ’y bơ vơ
Tình vừa thoa’ng đo’ ai ngờ đã xa

Em về tìm lại tình ta
Hương xưa còn thoảng như là đâu đây

Em về một thoa’ng ngâ’t ngây
Hình như trong mộng anh gầy hơn xưa…

DCCB

Thảo luận cho bài: "Anh Về Soi Lại Riêng Anh"