Anh Vũ (Nguyễn Công Ứng, Việt Tâm)

Tác giả:

Anh Vũ tên khai sinh là Nguyễn Công Ứng, còn có bút danh Việt Tâm, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1943, là nhà điêu khắc, nhà thơ. Ông quê gốc ở làng Trang Liệt, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hiện sống tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tác phẩm:
– Đôi mươi quan họ (thơ), NXB Văn học (1994)
– Lục bát bâng quơ (thơ), NXB Văn học (1995)
– Cao Bằng (thơ), NXB Văn học (2006)
– Lòng tay (thơ), NXB Hội Nhà Văn (2008)

Thảo luận cho bài: "Anh Vũ (Nguyễn Công Ứng, Việt Tâm)"