Áo

Tác giả:

Áo vẽ nét kỳ hình tranh hang động
Mật đồ đảo tình cổ ngữ Óc Eo

Thảo luận cho bài: "Áo"