Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng

Tác giả:

Tất cả đã trở về màu xám
Chỉ còn em và tuyết đối nhau thôi
Tuyết thì trắng chưa bao giờ trắng thế
Còn áo em rực đỏ giữa trời
Bởi như thế em trở thành ngọn lửa
Ấm một vùng tuyết lạnh xứ xa xôi
12.1987

Bài thơ đề tặng chị Phan Bích Thiện, một nữ nhà thơ, kiêm doanh nhân ở Budapest, Hungary.

Thảo luận cho bài: "Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng"