Áo Đông

Tác giả:

Đêm mang
hơi lạnh từ trời
Nhà ai
bếp lửa hong đời trong đêm
Tôi viễn xứ
chân mong tìm
Nghe như…
trăn trở nỗi niềm trôi xa
Tàn đêm
với chiếc bóng ta
Nến soi  muộn lửa
Xót tà áo Đông.
VN

Thảo luận cho bài: "Áo Đông"