Ao rùa

Tác giả:

Thuỷ nguyệt kiều biên lộng tịch huy,
Hà hoa hà diệp tịnh tương y.
Ngư du cổ chiểu long hà tại?
Vân mãn không sơn hạc bất quy.
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ,
Nộn đài trước thuỷ một tùng phi.
Thốn tâm thù vị như hôi thổ,
Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy.

Dịch nghĩa

Trăng nước bên cầu đùa giỡn bóng chiều hôm,
Hoa sen, lá sen, yên lặng tựa nhau.
Cá bơi ao cổ, rồng ở chốn nào?
Mây đầy núi vắng, hạc chẳng thấy về!
Mùi quế già bay theo gió làm thơm ngát con đường đá,
Rêu non đẫm nước che lấp cánh cửa thông.
Tấc lòng này vẫn chưa nguội lạnh như tro đất,
Nghe nói đến Tiên hoàng luống gạt thầm giọt lệ.
Miết Trì: nghĩa đen là ao ba ba. Ao này xưa ở trong núi Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng. Trong Công Dư Tiệp Ký, Vũ phương Đề cho biết: “Núi Phượng Hoàng (trong dãy Côn Sơn), xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, thâm u tịch mịch. Núi Voi đối lập, giòng Miết chảy ngang… Đời Trần, Tiều Ẩn tiên sinh dâng Thất Trảm Sớ, bỏ quan về nhà. Tiên sinh ưa sơn thuỷ Chí Linh, đến làm nhà ở nơi núi này. Việt Âm Thi Tập chép những bài thơ Miết Trì, Thanh Lương đều là vịnh những thắng cảnh vùng ấy.” Nhưng nay ao Miết Trì đã mất.

Thảo luận cho bài: "Ao rùa"