Áo Tím

Tác giả:

Chim hỏi trên cành

Sao “O” áo tím
Cho chàng mắt xanh

Thảo luận cho bài: "Áo Tím"