Áo Trắng

Tác giả:

Thì em áo trắng tinh khôi
cài chi hoa đỏ cho người ta trêu
qua đây khi phố đang chiều
màu hoa đỏ cũng cháy thiêu mắt người

Thảo luận cho bài: "Áo Trắng"