Áo Trắng Học Trò

Tác giả:

Trình bày:

Minh Chiến
Nhà em trên nẻo đường xa
Vi vu gió thổi, đi vào áo bay
Lòng anh sao thấy ngất ngây
Nắng chiều nhàn nhạt mây bay cuối trời
Em về, em về đằng ấy xa xôi
Xin cho nhắn gửi đôi lời viếng thăm (2)
Trước xa sau cũng nên gần
Mong sao mình được tri âm trắng lòng

Thảo luận cho bài: "Áo Trắng Học Trò"