Ba bài thơ về Ba Bể

Tác giả:

I

Trời xanh xanh soi nước xanh xanh
Hai bên sừng sững núi giăng thành
Ba hồ khăng khít tình em chị
Bảy sắc hang Puông đá uốn mình

II

Hai mươi năm lẻ dấu còn đây
Giải phóng quân đánh Nhật đuổi Tây
Thơm thảo ngô bung tình kháng chiến
Qua gò An Mã gió rung cây

III

Bản Pó Lù vào hợp tác vui
Hát lượn nhiều đi cô gái ơi
Nhà thuỷ sản lung linh bóng nước
Ánh bạc quanh thuyền cá quẫy đuôi
Hồ Ba Bể, hè 1964

Nguồn: Khúc ca mới, NXB Văn học, 1966

Thảo luận cho bài: "Ba bài thơ về Ba Bể"