Ba Cô Lên Chùa

Tác giả:

Lời: Phạm Duy


 

1
Ba nàng ở tận làng xa
Lên chùa dự hội làng ta
Yếm thắm mặn mà, mang thắt lưng xanh
Cô hỡi cô, có chồng chồng chưa?
Có chồng chồng chưa?
Tối đèn ta sẽ dắt cô ra về
Dắt cô ra về…
Ý còn muốn cho, muốn cho nên nghĩa (a)
Nên duyên (lại) bền lâu.
2
Lên chùa bẻ một cành mai
Lên chùa bẻ một cành mai
Ðã có chồng rồi, nhưng nói dối ngay:
Anh hỡi anh, gái này còn tơ,
Gái này còn tơ
Thắp đèn ăn uống hát ca vui đùa
Hát ca vui đùa…
Ý còn muốn cho, muốn cho nên nghĩa (a)
Nên duyên (lại) bền lâu.
3
Ai ngờ một buổi trời êm
Ai ngờ một buổi trời êm
Ghé đến đầu làng, em bế con ra
Em dắt thêm lũ lượt bầy con
Lũ lượt bầy con
Ðứa nào cũng giống đứa con của mình
Giống con của mình…
Ý còn muốn cho, muốn cho nên nghĩa (a)
Nên duyên (lại) chẳng lâu.
4
Lên chùa bẻ một cành sen
Lên chùa lạy Phật một phen
Nghe kinh thật hiền, dâng sớ rất linh
Cho chúng em sống thật bình yên
Sống thật bình yên
Tháng ngày lo lắng đắp xây gia dình
Ðắp xây gia đình…
Ý còn muốn cho, muốn cho nên nghĩa (a)
Nên duyên (thật) bền lâu.
5
Lên chùa nhìn tượng vừa xây
Lên chùa lạy Phật ngồi đây
Khua chuông thật dài, chuông mới đúc xong
Rung mõ lên, sống thật là ngoan
Sống thật là ngoan…
Tháng ngày lo lắng lũ con nên người
Lũ con nên người…
Ý còn muốn cho, muốn cho nên nghĩa (a)
Nên duyên (thật) bền lâu.

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Ba Cô Lên Chùa"