Bà Còng Đi Chợ

Tác giả:

Bà còng đi chợ trời mưa cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra tép tôm nhặt được trả bà mua rau
 

Thảo luận cho bài: "Bà Còng Đi Chợ"