Ba Mươi Tết

Tác giả:

Trước giờ khép mắt đêm nghiêng
mùa xuân nghấp nghé bên thềm trêu ngươi
Tìm trong tâm khảm tiếng cười
Chỉ nghe vọng lại âm rời nhạt thưa
Hỏi em cách núi sông xa
Có còn nhớ gió luồn qua vũng buồn
Gót xưa em đỏ màu son
Dẫm tôi hiện tại trở đen tím bầm

Cuối năm cuối năm cuối năm
Mười hai tháng.
Một ngày thầm.
Giỗ nhau

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Ba Mươi Tết"