Ba Người Bạn

Tác giả:

Trình bày:
Thái Thanh
Từ xa ta về nơi ấy, ba người bạn thân
sớm hôm ta gần nhau
có anh sáng ngôi kiêu hùng
có anh sống nơi quê hồng
còn tôi đàn ca hát vang
tình tang khắp chốn nơi nơi
chúng tôi mang mang
(…) yêu đời tình tang vui khắp nơi

Anh ngày đêm vui cuộc đời phong sương
còn tôi vui nếp sống tha hương
kiếp giang hồ gót phong trần
tơ lòng gieo muôn hướng

Anh về đây xây dựng miền quê hương
còn tôi năm tháng giữ biên cương
chúng ta cùng sánh vai
mà xây kết nốt tình thương

Đường xa ta cùng chung bước
tâm tình tha thiết ước mong sao bền lâu
có anh vững tin nơi lòng
có anh nắng mưa không sờn
cuộc đời đẹp như gấm hoa
Tình ta mãi mãi in sâu
thắm tươi muôn màu
Tháng năm không phai nhòa
dù nay ta cách xa !

*Hoà âm và Ban nhạc Võ Đức Tuyết

 

Thảo luận cho bài: "Ba Người Bạn"