Bà ơi ! Cháu Rất Thương Bà

Tác giả:

Ca từ: Bài học thuộc lòng


 

1.
Bà ơi cháu rất thương bà
Đi đâu bà cũng mua quà về cho
Hôm qua có chiếc bánh bò
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà
……………..

Mỗi lần cháu chạy chơi xa
Mẹ cháu có đánh thì bà lại can
Cháu không nói bạy nói càn
Bà xoa đầu cháu khen ngoan nhất nhà

Đk:

Bà là… cây to bóng mát
Bà là… hoa thơm trái ngọt
Tình yêu bà/ cho chúng cháu thật bao la

 

 

Thảo luận cho bài: "Bà ơi ! Cháu Rất Thương Bà"