Bà Râu Ơi

Tác giả:

Bà Râu ơi, bà râu ơi,
Cháu muốn lên thăm bà trên núi.
Bà Râu ơi, bà râu ơi,
Cháu muốn lên vuốt ve râu bà.
Bà oai hùng như bà Âu Cơ,
50 con đang còn trên núi,
Bà oai hùng như bà Âu Cơ,
50 con đang sống đất bằng.

Thảo luận cho bài: "Bà Râu Ơi"