Bạc

Tác giả:

có lẽ gió đã cuốn theo hương ngọt ngào của hoa

nên mùa tôi thành vô vị

có lẽ nắng đã thiêu rụi những chồi lá non

nên cành tôi héo rũ

có lẽ chiều nay mưa đi ngang quá đỗi vội vàng

nên sân tôi khát niềm tuyệt vọng

có lẽ đêm qua anh đã nói những lời rất thật

nên sầu tôi mọc kín một vườn hồn

cl

Thảo luận cho bài: "Bạc"