Bắc Trấn hỷ vũ

Tác giả:

Bắc Trấn hỷ vũ

Quy sách kham kinh thổ khí cang
Như kim tứ dã tịnh nông dương
Phân khai nhật ảnh ngưu canh thảo
Đạp phá vân quang nữ sáp ương
Tỉnh khước cần lao tranh cổ vũ
Hưởng tư phong túc cộng bình khang
Trì kinh sùng tích nhân nhân khánh
Ưng thí thần công thánh trạch trường

Dịch nghĩa

Ruộng đồng khô cằn nứt nẻ như những vệt trên mình rùa, trông rất sợ
Hiện nay bốn phía đồng nội đều mưa chan chứa
Tách khỏi bóng mặt trời, con trâu bừa cỏ
Dẫm vỡ ánh sáng mây, cô gái cấy lúa
Bớt hẳn sức khó nhọc, đua nhau cổ vũ
Hưởng sự phong túc ấy, cùng sống yên vui
Người người vui mừng, lương thực sẽ chất cao như gò núi
Được thử thách về công thần ơn thánh dài lâu

 

Bắc Trấn: Bắc Ninh và Bắc Giang hồi xưa gọi là Bắc Trấn hay cũng gọi là Kinh Bắc. Lê Quý Đôn đã có thời gian làm quan ở đây.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Bắc Trấn hỷ vũ"