Bạch Đằng Giang

Tác giả:

Nguyễn Thành Nguyên
Trình bày:
Hợp ca Tự Do

1.
Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !…

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần…

Dòng nước vẫn sáng dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng.. để cho nòi giống soi chung…

2.
Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông muôn bóng gợi trong trí ta
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Kìa quân Ngô Tiên Chúa chém giết quân sài lang
Kìa quân Trần Quốc Tuấn đập tan quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà…

Hồn nước vẫn sống với trời non nước
Ngày nay ta noi tấm gương anh hùng
Dù có phơi thây quyết cùng nhau bước
Làm cho gió biết, cháu con nòi giống Tiên Rồng…..

Thảo luận cho bài: "Bạch Đằng Giang"