Bài 20

Tác giả:

Đặng Hiền
Trình bày:
Gia Huy, Nhật Quân, Lâm Nhật Tiến, & Johnny Dũng

Tôi ở nơi đây có những ngày gió nắng
Ngồi nhớ thương em phơi áo mộng chiều xưa
Đơi cách tay có nắng vàng hôn lẽ
Hồn bỗng say nghiêng, hồn bỗng say nghiêng …
theo khóe môi cười

Đ.K.
Ở tuổi 20 nghe gió nóng bên vành tai
Theo những chiếc hôn đầu tiên,
Tôi đã yêu người …
Ở tuổi 20, em như nhánh sông dần xa,
xa như lá phai thềm xưa,
Ngày tôi mơ người …

Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ
Từng chuyến xe lên, con dốc đời buồn trôi
Thương dáng em xưa, áo chiều hanh nắng
Ngồi viết cho em, ngồi viết cho em bài 20

Thảo luận cho bài: "Bài 20"