Bài bốn câu số 30

Tác giả:

Xe chạy. Em đi. Buồn ở lại.
Gió ngừng rung bóng cây. Và mây
Ngừng trôi. Chiều tới. Rồi đêm tới.
Mưa tới… Em đi đã một ngày.

Thảo luận cho bài: "Bài bốn câu số 30"