Bài bốn câu số 35

Tác giả:

Buổi sáng em về trời hửng sớm
Mây ngây ngất trắng nắng hây hây
Trong hoa tim tím vàng bươm bướm
Náo nức chờ ai ríu rít bay…

Thảo luận cho bài: "Bài bốn câu số 35"