Bài Ca Mùa Thu

Tác giả:

*

Hãy hát, hát đi em bài ca mùa thu
Này em ơi hãy hát, hát đi em bài ca mùa thu
**
Này em ơi, em có hay chiều nay
Trời nhiều mây bay, nắng úa trên ngọn cây
Từng cơn gió nhẹ mang theo những chiếc lá rơi
Này em ơi, thu đã đến bên ta rồi
Và mùa thu xưa còn đọng trong ta bài ca

***
Từng mùa thu qua, bao nhớ thương còn đây
Tìm về trong ta, hát đi em bài ca
Về mùa thu ngày xa xưa nhớ mãi trong ta
Này thu ơi, thu nói với ta bao điều
Về tình yêu, này em ơi hãy hát

****
Hãy hát, hát đi em bài ca mùa thu
Này em ơi hãy hát, hát đi em bài ca mùa thu
Này em ơi, thu sang vang trong tim ta câu ca
Mùa thu nhớ thương

(Repeat f-rom ** to ****)

(Repeat **** and *)

Thảo luận cho bài: "Bài Ca Mùa Thu"