Bài ca Ông – Bà – Cháu

Tác giả:

Ông Bà Cháu đã có bài ca

có Ông Bà Cháu, và có Mẹ Cha
còn hơn châu báu, còn hơn ngọc ngà

Ông Bà Cháu cùng hát bài ca
có Ông Bà Cháu, và có mùa hoa
Tình yêu thắm thiết.. niềm vui một nhà

Là bài ca non sông đất nước
Luôn trồng người mơ ước trăm năm
Tập tầm vông ca múa quay vòng
Là bài ca con cháu Tiên Rồng

 

 

Thảo luận cho bài: "Bài ca Ông – Bà – Cháu"