Bài Cho Người

Tác giả:

Chờ người rụng hết sao trời
Bước đi ngày tháng rã rời thiên thu
Bàn chân sa dấu sương mù
Làm sao đếm hết bao từ ngữ yêu

Nhớ người ánh mắt đăm chiêu
Thay lời mời gọi để chiều qua đây
Chờ người chờ đã bao ngày
Gối xưa đã mỏi hao gầy tháng năm

Thảo luận cho bài: "Bài Cho Người"