Bài Cúng Vào Vườn

Tác giả:

(Thắp ba nén nhang)

Thắp nén nhang này cảm tạ
Thắp nén nhang này tri ơn
Người trước người sau trong khuôn cỏ tâm hồn
Người chết người sống trong vuườn hoa trí tuệ .
Khi người ta mở cửa hiệu
Họ cúng thần tài, xoa bụng ông Phật mập
(Tội nghiệp Phật Di Lạc
phải bỏ trẻ thơ mà đứng ở cử tiệm
Cầu ddồng tiền lớn nhỏ cho chủ hiệu ,
Chắc Phật không nề hà nên cư” hề hề).
Tôi không cúng được người đi trước
Các Nguyên Sa, Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Hương, ….
Các bác cần chi ở thế giới bên tê ?
Chắc không phải là mảnh tiền mã, dĩa trái cây trên bàn thờ (sẽ khô)
Không hiểu là các bác có ngửi được mùi trà sen
hay thèm ly rượu chát, điếu thuốc lá ?
Còn người bên ni, các vị Tử Lê, Dạ Từ, Thuỵ Vi, bao nhiêu nữa ,
Các vị cần chi lời cảm tạ
Đừng nói chi làm tượng đứng góc vườn
cho lũ đàn em rờ râu, xoa bụng, cầu cảm hứng,
khỏi bị trời mưa, khỏi bị lá héo, chim đậu
khỏi bị tội nghiệp như Phật Di Lac…
Nhưng dầu sao cũng phải cảm ơn các bác
Những người làm vườn cũ đã trồng các đại thụ xum xuê ,
Những người làm vườn mới đang trau dồi các hoa cỏ thắm tươi.
Và cảm ơn những người còn có mặt nơi đây
cùng ta tương tri, tương kỷ mà không biết khi mô tương phùng
Và đây nén nhang thứ ba cầu xin cho tất cả chúng ta
được Cô Mụ Thơ thương cho thật nhiều, thương cho thật sâu
cho đừng có những bài thơ non yểu, những bài thơ gầy guộc,
chết non, chết yểu, chết thoi, chêt thóp, chết giữa bàn tay
chết giữa đêm sâu trằn trọc
Cô Mụ Thơ ơi, Mụ thương cho vừa nghe
Con nấu chè sen bọc nhãn lồng cúng mụ .

Thảo luận cho bài: "Bài Cúng Vào Vườn"