Bài Hát Chia Tay

Tác giả:

Trình bày:

Hợp Ca
Giờ chia tay, giờ chia tay đã sắp đến rồi bạn ơi
Nào cùng hát, nào cùng hát vang lên đón chào ngày mới
Ta hát ca vang vang trong giờ tạm biệt
Ta giữ trong tim ta những ngày vui đã qua

Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé đã đến giờ chia tay
Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé
Dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài

Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé đã đến giờ chia tay
Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé
Dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài

( lập lại từ đầu )

Bạn … ơi !!!

 

 

Thảo luận cho bài: "Bài Hát Chia Tay"