Bài Hát Cho Chim

Tác giả:

Con chim nó đậu cành khô
Lá vàng rụng hết bơ vơ trên cành
Con chim hót tội hót tình
Dưới sân tôi hát cho mình, cho chim (Ca Dao)

con chim nó đậu cành khô
như tôi đứng lặng chơ vơ giữa đời
Lá vàng gió cuốn tơi bời
như tôi xơ xác giữa trời cô đơn

Con chim hót tội, hót tình
cho tôi viết vội thơ tình tặng tôi
dưới sân tôi đứng đơn côi
con chim thôi hót để tôi một mình!

Con chim rũ cánh lặng thinh,
Sao tôi còn đứng vô tình hỏi cây
Con chim đã chết hôm nay
Cho tôi đứng khóc than mây giữa trời
………….

Hôm nay sầu nặng lên khơi
con chim đã chết chôn rồi … hôm qua..!!!

(CA 11/15/02)

Thảo luận cho bài: "Bài Hát Cho Chim"