Bài hát đêm trăng kỳ 1

Tác giả:

Lộ như châu hề nguyệt như sai,
Thúc vãng lai hề chiếu dư hoài.
Uyển cố nhân hề thiên nhai,
Ái bất kiến hề tâm bồi hồi.
Đài hoang Thần nữ miếu,
Vân tán Sở vương đài.
Minh nguyệt quang như hử,
Ngã tứ chi nhân hề yên tại tai?

 

Dịch nghĩa

Sương như hạt châu chừ, trăng như ngọc,
Vụt qua lại chừ, soi chiếu lòng ta.
Người xưa dịu dàng chừ phương trời,
Yêu như không gặp chừ lòng bồi hồi.
Rêu hoang miếu Thần Nữ,
Mây tan đài Sở Vương.
Ánh trăng sánh như vậy,
Người mà ta nhớ chừ, ở nơi đâu?

 
Tham khảo: Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

Thảo luận cho bài: "Bài hát đêm trăng kỳ 1"