Bài Hát Mùa Xuân

Tác giả:

Nào cùng nhau ta mừng đón Xuân

Nào cùng vui cho tròn tháng năm
Mùa Xuân đến không còn giá băng
Lòng vui tiếng chim trời hót vang!

Xuân yên vui, Xuân đến cho ta niềm tin sáng ngời
Xuân muôn nơi, Xuân hứa cho nhân loại ngày vui mới
Xuân quê tôi, sông núi kia giao hòa niềm phơi phới
Xuân đến rồi, cùng góp muôn bàn tay chung xây đời!

Nào cùng đi chung nhịp sống vui
Nào cùng đi muôn lòng thắm tươi
Lòng Xuân ấm như từng mái tranh
Tình Xuân thắm như đồng lúa xanh!

Xuân yên vui, Xuân đến cho ta niềm tin sáng ngời
Xuân muôn nơi, Xuân hứa cho nhân loại ngày vui mới
Xuân quê tôi, sông núi kia giao hòa niềm phơi phới
Xuân đến rồi, cùng góp muôn bàn tay chung xây đời!

Nào cùng đi chung nhịp sống vui
Nào cùng đi muôn lòng thắm tươi
Lòng Xuân ấm như từng mái tranh
Tình Xuân thắm như đồng lúa xanh!

Tình Xuân thắm như đồng lúa xanh!

Xem video Nhóm Sóng Xanh (ban hợp xướng Ngàn Khơi) hát, Vũ Tôn Bình hòa âm:
http://www.youtube.com/watch?v=nkSdG9I1eMo

Thảo luận cho bài: "Bài Hát Mùa Xuân"