Bài Hát Ngày Cưới

Tác giả:

Nữ     : Trong nắng hồng tươi

Nam   : Anh thấy em cười
Nữ     : Ta đã yêu nhau lâu rồi
Nam   : Rộn ràng hôm nay ngày cưới
Chung: Ước mộng đã đến đây.
Người mộng đã trao tay
Nam   : Sẽ cùng nhau từ đây vui buồn hoài bên nhau.
Sẽ cùng nhau về sau chia sẻ trọn cuộc sống
Nữ     : Dù bão tố mưa bay, dù đường đi có chông gai
Nam   : Sẽ cùng nhau từ đây vui buồn hoài bên nhau.
Sẽ cùng nhau về sau chia sẻ trọn cuộc sống.
Từ đây anh (em) của em (anh)
Nữ     : Từ đây em (anh) của anh (em)
Chung: Cầu chúc luôn hạnh phúc hôm nay.
Trong ngày cưới mãi sau trọn đời
Nam   : Cùng nâng ly rượu
Nữ     : Cùng nâng ly rượu
Chung: Mừng uống yêu thương trọn đời

Thảo luận cho bài: "Bài Hát Ngày Cưới"