Bài Không Tên Số 24

Tác giả:

[ 4/4 – Em – Moderato ]

Trong tên em.. đã có tên anh từ đầu
Thuở mẹ sinh.. em đã có anh thẳm sâu
Trong bao lâu.. son sắt em giữ gìn
Em đã giành.. đã giữ cho riêng anh
Anh long đong.. trong đám bon chen chợ đời
Nhiều cay đắng.. với xót xa mà thôi

Em vô tư.. trang sách trắng trong học đường
Ôm giấc mộng.. trong trái tim yêu đương
Mình gặp đây rực rỡ tháng ngày
Lửa trên môi lửa cháy trên tay
Thầm mơ ước được giấc mơ dài
Đừng thoảng gió hay mong manh mây

Tay trong tay.. anh đã nguôi quên cuộc đời
Niềm cay đắng.. với xót xa dần vơi
Anh ơn em.. cho đến phút cuối cùng
Anh chúc tụng.. một trái tim vô biên

 

Thảo luận cho bài: "Bài Không Tên Số 24"