Bài Không Tên Số 4

Tác giả:

Trình bày:
Vũ Khanh

Trình bày:
Thái Hiền

Trình bày:
Duy Cường và orchestra
Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai

Mai về sau nước mắt có cạn
Khi xa đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?

Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?

Đếm cho em giây phút mặn nồng
Giữ cho em mái tóc bồng
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
Truyện mai sau xin gửi trên tay

___

Trang Hòa Âm Duy Cường”

 

Thảo luận cho bài: "Bài Không Tên Số 4"