Bài Không Tên Số 41 ( Một Thời Phóng Đãng )

Tác giả:

Một thời phóng đãng, một thời phiêu lãng
Một thời lãng đãng cùng trời mây
Gió cao lồng lộng, có em và mộng
Trái tim rung động nhịp phiêu bồng
Một thời hiu hắt, một thời lây lất
Một thời quay quắt đời nghiền xoay
Kéo lê tháng ngày, bước chân đọa đày
Cuốn theo dòng chảy đời vần xoay

Tấm khăn hồng đó, thả gió bay vèo

Gói bao mộng ước, giọt nước bay theo

Biết bao lời châu ngọc rữa tan mau

Dấu linh hồn lạc đạo ở đâu ?

Có không chẳng có, nào biết đâu nào

Trái tim tuyệt đối.. lạc cõi chiêm bao

Bước chân Từ Thức nầy biết đi đâu

Tháng năm là mộng ảo hay sao

Bây giờ ngơ ngác, bây giờ xơ xác
Bây giờ tan tác đời cuồng quay
Thế gian là vậy
Đắm say vũng lội
Trói ta trong tội tình mà thôi

Thảo luận cho bài: "Bài Không Tên Số 41 ( Một Thời Phóng Đãng )"